Thiết kế nội thất Phòng chủ tịch T&T

Thiết kế nội thất Phòng chủ tịch T&T

Thông tin dự án

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

2022

Kiến trúc 3T đã lựa chọn phong cách hiện đại để thiết kế văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn T&T. Phòng làm việc là một không gian cần sự yên tĩnh để tập trung cho công việc, cũng là nơi để phát huy tính sáng tạo. Kiến trúc sư 3T Group luôn đề cao việc đưa các yếu tố cá nhân, những sở thích riêng của chủ nhân lồng ghép vào không gian. Điều này sẽ khơi gợi cảm hứng sáng tạo, khả năng làm việc sẽ được phát huy tối đa.